Úvery pre obce

Úvery pre obce sú menej rozšírenou formou úverovania, avšak mnohé obce sa bez zadĺženia nepohnú ďalej.

Úvery pre mestá a obce sú riešením ako zabezpečiť financovanie projektov na rozvoj mesta a obce. Banky v týchto prípadoch poskytujú úvery za viacerých podmienok, ktoré musia mestá a obce spĺňať. Banky poskytujú úvery pre obce a mestá len za prísnych podmienok, ktoré musia splniť, pretože obce a mestá potrebujú vyššie sumy úverov na zrealizovanie svojich projektov.

Úvery pre obce na obrázku

Mestá a obce využívajú úvery vo forme návratných zdrojov financovania v zmysle §5 ods. 2, písm. c) Zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy, napríklad na preklenutie obdobia nesúladu medzi príjmami a výdavkami obcí.

Prijatie úveru obcou na základe zmluvy o úvere musí byť podľa Zákona o obecnom zriadení schválené uznesením obecného zastupiteľstva a potvrdené následným podpisom zmluvy starostom, nakoľko ide o právny úkon nakladania s majetkom obce.

Najdôveryhodnejší poskytovatelia úverov pre obce

Pôžičky pre obce alebo územné celky môžeme zaradiť do programov, ktoré sa venujú špecifickým požiadavkám.

ČSOB – municipality

 • Financovanie fondov EÚ
 • Účelový splátkový úver
 • Projektové financovanie
 • Financovanie nehnuteľností

VÚB – úverové produkty pre mestá a obce

 • Financovanie investičných akcií pre mestá a obce
 • Záruky pre mestá a obce pre úvery ŠFRB
 • prekleňovací úver s fondami EÚ

OTP banka

 • univerzálny komunálny rámec

Prima Banka

 • municipálny úver

Výhody pôžičiek tohoto druhu

 • získanie finančných prostriedkov na budovanie infraštruktúry
 • starosta nenesie priamu zodpovednosť za platobnú neschopnosť, pokiaľ nevyužil prostriedky z úveru pre vlastné potreby

Nevýhody pôžičiek tohoto druhu

 • neschopnosť splácania je sankcionované vysokou pokutou
 • ťažšie vybavenie bankových úverov

Poskytovatelia týchto pôžičiek

Pridaj ponuku, žiadosť alebo názor do diskusie