Syndikovaný úver

Syndikovaný úver je špecifickou formou poskytovanou viacerými bankovými subjektmi súčasne. Úver je založený na syndikovanej úverovej zmluve. Poskytovaný je klientov ako väčšie korporácie, vlády, samosprávy, či inštitúcie.

Klienti využívajú takéto finančné zdroje na investície do projektov, ale aj pri fúziách a preplatení prevádzkových nákladov.

Finančné prostriedky poskytované pri syndikovaných úveroch dosahujú až desiatky miliónov eur. Viacerí veritelia si medzi seba v takomto prípade delia riziko. Ku takýmto zmluvám sa pristupuje výlučne podľa osobitých podmienok, nie je možné v tomto prípade zovšeobecňovať.

Aj možnosťou obchodovania na druhotných trhoch sa dostáva klient získaním syndikovaného úveru  viac do povedomia. Zviditeľnenie je v tomto prípade značným bonusom.

Kedy sa používajú syndikované úvery?

Takéto úvery sa používajú vtedy, ak objem úveru vo vzťahu k riziku a k zvolenej stratégii banky presahuje možnosti jednej banky. Možnosti jednotlivých bánk totiž súvisia s dodržiavaním regulatívnych opatrení pre maximálnu výšku úverovej angažovanosti voči jednému klientovi.

Pridaj ponuku, žiadosť alebo názor do diskusie