Subprime hypotéky

Subprime hypotéky sú takzvané rizikové hypotéky, ktoré sa objavili na trhu a stali sa jedným zo spúšťačov svetovej finančnej krízy.

S týmto pojmom sa po prvýkrát stretávame v Spojených Štátoch. Subprime hypotéka je hypotekárny úver pre takú skupinu obyvateľstva, ktorá za bežných okolností nespĺňa podmienky pre uznanie hypotéky. Brokeri, ktorí predávali tieto hypotéky boli odmeňovaní na základe počtu uzavretých zmlúv.

Subprime market je súčasť trhu spotrebiteľských úverov. Na tomto trhu získavajú úvery klienti, ktorým ich odmietli poskytnúť spoločnosti pôsobiace na prime markete označovanom ako trh prvotriednych úverov kvôli ich nízkej bonite. Rizikové úvery sú poskytované za oveľa vyššie úroky a poplatky ako pri prvotriednych úveroch. Spravidla ide o úrokové sadzby zhruba päťdesiat a viac percent ročne.

Vlastnosti subprime hypotéky

Subprime hypotéka má variabilnú úrokovú sadzbu a v prvých rokoch splácania môže klient uhrádzať len úroky. Vláda v Spojených štátoch poskytovala subprime hypotéky prostredníctvom vlastných spoločností.

Na našom trhu nie je možné využívať takéto formy hypoték. V Amerike boli hlavnou cieľovou skupinou pre tieto hypotéky hlavne minority ako Afroameričania  a Latinoameričania. Práve problém s takouto formou financovania odštartoval finančnú krízu, ktorá sa potom presunula aj do ďalších krajín.

Rizikoví klienti sú tí, ktorí dávajú veľkú časť svojich príjmov na splátky úveru, majú nízku alebo žiadnu úverovú históriu alebo je u nich vysoká pravdepodobnosť nesplácania úveru. Výška úrokov na rizikovom trhu je cenovou diskrimináciou na základe väčšieho množstva faktorov: oneskorené platby, exekúcia, osobný bankrot, výška ostatných dlhov, úverové skóre, atď.

Kto je na trhu rizikovým klientom?

  • nemôžu doložiť svoje príjmy alebo majetok
  • majú dostatočné príjmy, ale už majú dlhy
  • už mali problémy splácať svoje úvery a záväzky
  • potrebujú neštandardnú pôžičku, ktorú neposkytujú prime veritelia.

Bez rizikového trhu by takí ľudia neboli schopní úver získať. Na subprime trhu je možné získať solídny úver s transparentnými podmienkami. Existuje však oveľa väčšia šanca, že klient sa na tomto trhu stretne s úžerou a praktikami predátorského úverovania, ktoré využívajú to, že žiadateľ je v núdzi. Takí veritelia poskytnú úver nebonitnému klientovi napriek tomu, že ho nebude môcť splácať.

Výhody pôžičiek tohoto druhu

  • poskytnutie úveru aj tým, ktorí by za bežných podmienok úver nezískali
  • široká ponuka úverov

Nevýhody pôžičiek tohoto druhu

  • vysoká rizikovosť
  • vysoké poplatky a úroková sadzba

Pridaj ponuku, žiadosť alebo názor do diskusie