Revolvingový úver

Revolvingový úver je opakovaný krátkodobý úver, ktorý je určený na splatenie pohľadávok alebo nákup tovaru. Doba splatnosti je maximálne jeden rok, no klient môže úver vyplatiť kedykoľvek v tejto lehote. Základnou vlastnosťou je opakovaná dostupnosť. Banka stanoví úverový rámec a klient si môže kedykoľvek do tohto rámca požičať prostriedky.

Tento úver je účelový úver cielený na financovanie investičných, prevádzkových alebo obežných nákladov v situácii, kedy podnikateľ nedisponuje dostatočnými vlastnými zdrojmi.

TIP na výhodnú rýchlu pôžičku:

Časovo obmedzená ponuka až do 6000€

 • jednoduchá nezáväzná žiadosť
 • dostupná pre každého
 • bez nutnosti ručiteľa
 • bezpečné a diskrétne vybavenie
Pôžičky už za 10 minút

velmi rýchle vybavenie pôžičky, kontaktovanie už do 10 minút

Požiadať
Výhodná pôžička

s priaznivým úrokom dostupná pre všetkých s vybavením online

Získať
Najobľúbenejšia pôžička online

vybrali sme pre vás najpopulárnejšiu pôžičku online do 6000€

Vybaviť

Vzhľadom na to, že ide o účelový úver, sú úrokové sadzby nižšie. Úver sa opakuje v rozmedzí úverového rámca po splatení klientom.

Revolvingový úver je určený pre podnikateľov pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Základnou podmienkou poskytnutia je schopnosť podnikateľa splácať takýto úver podľa dohodnutých podmienok v zmluve.

Väčšinou sa výška úrokovej sadzby pohybuje okolo 10 – 20%. Úver sa pochopiteľne začína úročiť od prvého dňa jeho čerpania. V prípade, že sa klientovi nedopatrením podarí prekročenie stanoveného limitu pre revolvingový úver, tak okamžite nastupujú sankčné úroky, ktoré sa pohybujú od 30% vyššie. Súčasne sa klient dopustí porušenia zmluvných podmienok banky.

Príklad revolvingového úveru

Príkladom revolvingového úveru sú kreditné karty, pri ktorých je klientovi poskytnutý úverový rámec. Ak klient vyčerpá časť alebo celý úverový rámec a následne vyčerpanú sumu splatí jednorazovo, hneď po pripísaní tejto úhrady má opäť k dispozícii celý úverový rámec. Ak vyčerpanú sumu spláca postupne, bude mať stále k dispozícii tú časť úverového rámca, ktorá nie je vyčerpaná a ktorá sa zároveň s každou splátkou zvyšuje.

Kto mi poskytne možnosť revolvingu?

Úver poskytuje väčšina bankových inštitúcií u nás. Či už je to VÚB, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, UniCredit Banka pod.

VÚB banka

VÚB banka poskytuje revolvingový úver, ktorý má variabilnú úrokovú sadzbu. Tento úver je poskytovaný za cieľom plynulého financovania prevádzkových potrieb. Výhodou je opakované čerpanie a splácanie podľa individuálnych potrieb. Úroky sú účtované za skutočne vyčerpaný úver.

ČSOB

ČSOB poskytuje individuálnu výšku úveru. Pôžička je určená na financovanie obežných aktív – hlavne pohľadávok z obchodného styku a zásob. Úver je poskytovaný na dobu jedného roka. Formy revolvingového úveru sú bez regulácie alebo s pravidelnou reguláciou.

Získajte výhodnú rýchlu pôžičku pre každého, ešte dnes:

Získať pôžičku do 6000€
37 klientov už dnes požiadalo

Výhody pôžičiek tohoto druhu

 • čerpanie úveru aj pri splácaní
 • fázovosť splatnosti
 • variabilná úroková sadzba
 • pomoc pri ,,horších" časoch
 • výhodou čerpania prostredníctvom kreditných kariet je bezúročné obdobie

Nevýhody pôžičiek tohoto druhu

 • dlhšie vybavovanie
 • vyššie úroky
 • splnené podmienky banky

Poskytovatelia týchto pôžičiek

Pridaj ponuku, žiadosť alebo názor do diskusie