Pôžička s ručiteľom

Pôžičky sú dostupné pre všetkých, avšak je to individuálne, aké podmienky vytvorí banka alebo nebankovka. Žiadatelia sa líšia výškou príjmov, ak vôbec nejaký dostávajú, prípadne či ho môžu dokladovať. Záujemcovia o pôžičku môžu mať rôzne typy príjmov, či už zamestnanecký, z podnikania alebo dôchodcovský či materskú.

Čo však, keď nevlastníte nehnuteľnosť alebo iný hnuteľný majetok, cenné papiere alebo automobil a banka alebo nebankovka vyžaduje ručenie?

TIP na výhodnú rýchlu pôžičku:

Časovo obmedzená ponuka až do 6000€

  • jednoduchá nezáväzná žiadosť
  • dostupná pre každého
  • bez nutnosti ručiteľa
  • bezpečné a diskrétne vybavenie
Pôžička s ručiteľom na obrázku
Pôžičky už za 10 minút

velmi rýchle vybavenie pôžičky, kontaktovanie už do 10 minút

Požiadať
Výhodná pôžička

s priaznivým úrokom dostupná pre všetkých s vybavením online

Získať
Najobľúbenejšia pôžička online

vybrali sme pre vás najpopulárnejšiu pôžičku online do 6000€

Vybaviť

Riešením je pôžička s ručením ručiteľom. Medzi poskytovateľa a dlžníka sa dostáva ručiteľ, ktorý ručí, že v prípade, keď dlžník nebude schopný splácať dlžnú sumu v požadovanom čase, sa o túto situáciu podelí s ručiteľom. Pri zabezpečení úveru ručiteľom banka overuje bonitu a platobnú schopnosť aj dlžníka aj ručiteľa – zamestnaný občan, s vekom od-do, ktorý nie je vo výpovednej lehote alebo v skúšobnej dobe a pod.)

V obchodnom zákonníku je klauzula o ručiteľovi, ktorým sa stáva ten, kto veriteľovi písomne vyhlási, že mu vráti finančné zdroje, ak dlžník voči nesplní splátkový záväzok. Ručením možno zabezpečiť aj záväzok, ktorý vznikne v budúcnosti alebo ktorého vznik závisí od splnenia podmienky. Ak sa za ten istý záväzok zaručí viac ručiteľov, ručí každý z nich za celý záväzok.

Čo má obsahovať ručiteľské vyhlásenie?

  • označenie veriteľa a ručiteľa tak, aby bolo zrejmé o aké osoby ide (v prípade právnických osôb uveďte obchodné meno, sídlo, zápis v obchodnom registri, označenie registra, ktorý zápis vykonal a číslo zápisu),
  • špecifikácia záväzku medzi veriteľom a dlžníkom, ktorý má byť zabezpečený ručením (je potrebné uviesť čo je predmetom záväzku a jeho rozsah),
  • záväzok ručiteľa, že ak dlžník svoj záväzok nesplní, splní ho veriteľovi ručiteľ

Ponuka bankových produktov pri ručení ručiteľom

Slovenské banky poskytujú úvery pri ručení ručiteľom za výhodných podmienok. Banka si podrobne preverí budúceho dlžníka aj ručiteľa.

 

Získajte výhodnú rýchlu pôžičku pre každého, ešte dnes:

Získať pôžičku do 6000€
49 klientov už dnes požiadalo

Pridaj ponuku, žiadosť alebo názor do diskusie