Pôžička s ručením notárskou zápisnicou, autom a iným hnuteľným majetkom

V súčasnosti je získanie pôžičky v banke obtiažnejšie aj na základe zmlúv, ktoré ponúkajú zamestancom ich zamestnávatelia. Taktiež príjem nemusí byť dostatočný na získanie vhodnej pôžičky. Problémom je aj zápis v bankovom registri.

Nebankovky sú v poskytovaní úverov menej obozretné, postačuje preukázanie príjmu. Čo však, keď klient nemá ani dokladovateľný príjem? Poskytnutie pôžičky je jednoduchšie, pokiaľ má čím žiadateľ ručiť.

TIP na výhodnú rýchlu pôžičku:

Časovo obmedzená ponuka až do 6000€

 • jednoduchá nezáväzná žiadosť
 • dostupná pre každého
 • bez nutnosti ručiteľa
 • bezpečné a diskrétne vybavenie
Pôžička s ručením notárskou zápisnicou, autom a iným hnuteľným majetkom na obrázku
Pôžičky už za 10 minút

velmi rýchle vybavenie pôžičky, kontaktovanie už do 10 minút

Požiadať
Najobľúbenejšia pôžička online

vybrali sme pre vás najpopulárnejšiu pôžičku online do 6000€

Vybaviť
Výhodná pôžička

s priaznivým úrokom dostupná pre všetkých s vybavením online

Získať

Obvykle sa ručí nehnuteľnosťou, avšak často sa stáva, že klient nevlastní žiadny byt alebo dom či pozemok. Sú tu však aj iné možnosti a tým sú pôžičky s ručením notárskou zápisnicou, autom a iným hnuteľným majetkom.

Akým spôsobom môžem ručiť?

Mám auto

Pôžička s ručením autom je bežná finančná operácia, kedy dlžník za poplatok získava voľné finančné prostriedky poskytovateľa úveru, ktorému sa ich zaväzuje splatiť do dohodnutého termínu. Poplatok za poskytnutie pôžičky je vyjadrený úrokovou sadzbou udávanou v percentách. Pre získanie pôžičky však nie je nutné chodiť osobne za jej poskytovateľom. Vďaka rozvoju komunikačných technológií môže byť pôžička získaná tiež prostredníctvom internetového formulára alebo mobilného telefónu.

Cez notársku zápisnicu

Notárska zápisnica je verejnou listinou, ktorá je vytvorená štátnym orgánom. Zápisnica označuje dlžníka a veriteľa, špecifikovanie právneho dôvodu, právny záväzok, predmet a čas plnenia so súhlasom k vykonateľnosti. Všetky vymenované údaje sú v zápisnici uvedené pod prezumpciou správnosti, čiže sú považované za pravdivé až do vtedy, kým nie je preukázaný opak. Z tohto dôvodu má notárska zápisnica vyššiu dôkaznú silu než bežná zmluva. Za zistenie totožnosti účastníkov ručí samotný notár, čo má význam pri vyhnutí sa podvodu v otázke identity zúčastnených strán.  Ak by došlo ku vzniku škody spôsobenej zámenou identity, notár je pre takýto prípad poistený a poškodený účastník si môže nárokovať náhradu škody od štátu.

Lombardný úver

O lombardnom úvere rozhoduje Národná banka Slovenska. Lombardné úvery sa poskytujú na cenné papiere, tovar, pohľadávky, drahé kovy, vkladné knižky a práva (životné poistky, autorské práva a pod.). Lombardný úver je krátkodobým úverom, poskytovaným vo výške od 60% do 90% založenej hodnoty.

Najvýhodnejší úver

Najčastejšie využívaným typom lombardného úveru je lombardný úver na cenné papiere. Tento úver je výhodný pre banku aj pre dlžníka. Výhodou sú rýchlo speňažiteľné založené cenné papiere, pretože majú dobrú obchodovateľnosť. Dlžník nemusí predávať cenné papiere v prípade, že potrebuje finančné prostriedky len dočasne. Nárok na výnosy z týchto cenných papierov dlžníkovi ostáva. Suma úveru sa pohybuje okolo 70% z hodnoty založených cenných papierov.

Získajte výhodnú rýchlu pôžičku pre každého, ešte dnes:

Získať pôžičku do 6000€
34 klientov už dnes požiadalo

Výhody pôžičiek tohoto druhu

 • notárska zápisnica má väčšiu hodnotu ako zmluva a poistené sú všetky strany
 • nemusíte ručiť nehnuteľnosťou
 • možnosť ručiť výhodne cennými papiermi

Ručenie iným spôsobom sa využíva najmä pokiaľ nechcete ručiť nehnuteľnosťou prípadne nenašli ste vhodného ručiteľa. Spomedzi možností je najvýhodnejší práve lombardný úver, pri ktorom môžete ručiť cennými papiermi.

Nevýhody pôžičiek tohoto druhu

 • potrebné schválenie Národnou bankou Slovenska
 • poplatky za služby

Národná banka Slovenska reguluje podmienky a schvaľuje ručenie, je to zdĺhavejší proces. Značnou nevýhodou sú poplatky za služby, ako v prípade notárskej zápisnice, kde platíte za úkon notára.

Poskytovatelia týchto pôžičiek

 • NBS
 • nebankovky
 • banky

Pridaj ponuku, žiadosť alebo názor do diskusie