Nebankové pôžičky

Nebankové pôžičky využívajú predovšetkým tí ľudia, ktorým banky úver neposkytli. Nebankové spoločnosti sa snažia spraviť svoje produkty lákavými pre klientov a to hlave jednoduchším spôsobom, akým klient úver môže získať. Vybavenie nebankového úveru je spojené hlavne s menším papierovaním a zväčša klientovi k vybaveniu stačia dva doklady totožnosti.

TIP na výhodnú nebankovú pôžičku:

Časovo obmedzená ponuka až do 6000€

  • jednoduchá nezáväzná žiadosť
  • dostupná pre každého
  • bez nutnosti ručiteľa
  • bezpečné a diskrétne vybavenie
Výhodná pôžička

s priaznivým úrokom dostupná pre všetkých s vybavením online

Získať
Najobľúbenejšia pôžička online

vybrali sme pre vás najpopulárnejšiu pôžičku online do 6000€

Vybaviť
Pôžičky už za 10 minút

velmi rýchle vybavenie pôžičky, kontaktovanie už do 10 minút

Požiadať

Na rozdiel od bánk, nebankové spoločnosti často posielajú aj svojho zástupcu priamo ku klientovi domov. Takýto zástupca s vami vybaví v pohodlí vášho domova zmluvu, informuje vás o jednotlivých podmienkach a taktiež môže od vás vyberať pravidelné splátky. No aj za takýto komfort si klient musí priplatiť. Zvýšené náklady, ktoré nebankovke vznikajú, sa premietajú do vyššieho úroku za poskytnutie pôžičky.

Prečo teda nebankovú pôžičku?

  • rýchlosť vybavenia
  • nemusíte nikam chodiť – online pôžičky
  • bezúčelovosť pôžičiek – na čokoľvek sa rozhodnete

Pri uzatváraní akejkoľvek pôžičky je veľmi dôležité naštudovať si obchodné podmienky a zmluvu o pôžičke. Vyhnete s tak prípadným problémom a nedorozumeniam.

Hlavným rozdielom je fakt, že sú poskytované súkromnými spoločnosťami resp. súkromnými osobami. Medzi nesporné výhody takýchto produktov patrí rýchlosť ich vybavenia, vďaka ktorej môžu byť financie na účet klienta pripísané už o niekoľko hodín od podpisu zmluvy. Množstvo spoločností ponúka možnosť požičať si peniaze online, čím klientovi odpadá nutnosť návštevy pobočky. Pôžičku si teda vybaví rýchlo a v pohodlí domova. Nebankové spoločnosti sa v súčasnej dobe snažia poskytovať klientom aj odborné poradenstvo a služby.

Hlavným lákadlom takýchto pôžičiek je hlavne ich bezúčelnosť. Nebanková spoločnosť nezisťuje, na aký účel požičané finančné prostriedky použijete.  Klient môže získané financie použiť aj na vykrytie iných úverov.  Keď ručíte za pôžičku nehnuteľnosťou, spoločnosti často krát nevyžadujú ohodnotenie zakladanej nehnuteľnosti.

Rozdiel medzi bankovými a nebankovými pôžičkami

Nebankové pôžičky, ako už zo samotného názvu vyplýva, sú pôžičkami, ktoré neposkytujú banky. Poskytujú ich súkromné spoločnosti, ktoré nemajú štatút banky. Ale dôvod pre vznik súkromných úverových spoločností je oveľa prozaickejší.

Ak by sme sa mali pýtať na rozdiel medzi bankovými a nebankovými pôžičkami, v podstate z hľadiska teoretického nie je žiadny. Klient podáva žiadosť u spoločnosti, či už je to banka alebo súkromná firma, a tá potom buď poskytne, alebo neposkytne úver. Poskytnutie úveru sa viaže väčšinou na kontrolu registra dlžníkov a neplatičov a podľa výsledku sa rozhodne, či úver dať alebo nie.

Pôžičiek existuje niekoľko druhov. Záleží, z akého hľadiska sa úver berie. Ak by sme hovorili o tom, na ako dlho sa má úver vziať, jedná sa o krátkodobý (väčšinou do jedného roka), strednodobý (do piatich rokov) a dlhodobý úver (nad päť rokov). Ale existuje viac hľadísk, ako úver kategorizovať. Ale z hľadiska nebankových pôžičiek, možno vytýčil niekoľko hlavných kategórií, ktoré sú pre tento druh úverovania typické.

Nebankové pôžičky  ihneď

Potrebujete požičať rýchlo menšiu sumu? Nebankovú pôžičku je možné vybaviť v priebehu 24 hodín.

Spoločnosti poskytujúce nebankové pôžičky si zakladajú na rýchlosti vybavenia a na Vašom pohodlí. Peniaze môžete mať v ruke už niekoľko hodín po tom čo si nebankovú pôžičku objednáte. A to si pre ne nemusíte nikam chodiť. Kuriér Vám ich privezie priamo domov.

Tak banky ako aj nebankoví poskytovatelia spotrebiteľských úverov sú povinní pri poskytovaní spotrebiteľských úverov dodržiavať totožnú reguláciu a sú pri výkone svojej činnosti a pri ich dodržiavaní sú kontrolovaní totožným orgánom dohľadu – NBS. Tak pre banky ako aj pre nebankových poskytovateľov spotrebiteľských úverov teda totožne platia tzv. úverové stropy (maximálna výška odplaty pre ten ktorý spotrebiteľský úver), limit pre ukazovateľ schopnosti klienta splácať spotrebiteľský úver, limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu klienta (tzv. maximálny limit úverovej angažovanosti), limity pre lehotu splatnosti spotrebiteľského úveru, ako aj rovnaké minimálne štandardy pri posúdení  schopnosti splácať splátky spotrebiteľského úveru (nahliadnutie do úverových registrov, overovanie výšky príjmu, zisťovanie výdavkov a to tak bežných ako aj finančných).

Získajte výhodnú overenú nebankovú pôžičku, ešte dnes:

Získať pôžičku do 6000€
52 klientov už dnes požiadalo