Nákup na splátky a leasing

Nákup na splátky alebo tiež leasing je forma financovania z cudzích zdrojov. Pomenovanie leasing má svoj pôvod v anglickom výraze lease, čo znamená prenajímať si. Leasing poznáme finančný, vecný, spätný, operatívny atď.

Vlastnosti nákupu na splátky a leasingu

Leasing aj nákup na splátky majú spoločné to, že pri nich klient získava produkt/tovar a spláca ho v pravidelných mesačných splátkach. Rozdielom medzi oboma formami je to, že pri nákupe na splátky je zákazník vlastníkom daného predmetu už hneď pri podpísaní zmluvy, no ak sa jedná o finančný leasing, úplným vlastníkom sa stane až po splatení tovaru. Akontácia je čiastka, ktorú musí klient zaplatiť na začiatku. Vyrátava sa ako percento z celkovej ceny tovaru. Po zaplatení akontácie môže klient tovarom disponovať, no vlastníkom je až po jeho splatení.

TIP na výhodnú rýchlu pôžičku:

Časovo obmedzená ponuka až do 6000€

  • jednoduchá nezáväzná žiadosť
  • dostupná pre každého
  • bez nutnosti ručiteľa
  • bezpečné a diskrétne vybavenie
Nákup na splátky a leasing na obrázku
Výhodná pôžička

s priaznivým úrokom dostupná pre všetkých s vybavením online

Získať
Pôžičky už za 10 minút

velmi rýchle vybavenie pôžičky, kontaktovanie už do 10 minút

Požiadať
Najobľúbenejšia pôžička online

vybrali sme pre vás najpopulárnejšiu pôžičku online do 6000€

Vybaviť

Pri leasingu platí medzi jednotlivými subjektmi trojstranný vzťah. Do neho vstupuje poskytovateľ tovaru, konečný zákazník, čiže nájomca a dočasný vlastník, teda leasingová spoločnosť.

Tento vzájomný vzťah funguje na tom, že záujemca o tovar podpíše s leasingovou spoločnosťou zmluvu. Táto tovar odkúpi od výrobcu alebo predajcu a stáva sa jeho dočasným vlastníkom. Konečný zákazník leasingovej spoločnosti platí nájom za tovar, ktorý používa. Jeho vlastníctvom sa stáva až úplným vyplatením celej sumy.

O čo ide pri leasingu?

Operatívny leasing spočíva v tom, že sa o daný tovar po celú dobu nájmu stará leasingová spoločnosť.

Akontácia alebo aj počiatočná splátka je percentuálna hodnota, ktorú si vyberá zákazník. Prenajímateľ – leasingová spoločnosť si stanovuje rozpätie akontácie a to zväčša 10-70%.  V niektorých prípadoch býva akontácia aj nulová.

Nákup na splátky ponúkajú v súčasnosti aj mnohé internetové obchody a vybaviť si ho zákazník môže aj na predajných miestach. Zmluva určuje výšky splátok, ktoré bude nájomca mesačne splácať. Klientovi je vypracovaný splátkový kalendár, ktorý obsahuje okrem výšok splátok aj jednotlivé termíny, dokedy klient musí tieto splátky uhradiť. Poznáme aj nákupy na splátky bez navýšenia.

Situácia, kedy je dodávateľ aj nájomca tou istou osobou, voláme spätný leasing. Vlastník majetku sa rozhodne tento predať leasingovej spoločnosti, ktorá mu poskytne celú hotovosť. Vlastník ďalej majetok využíva a platí pravidelný nájom. Po opätovnom vyplatení hodnoty sa stáva znovu majiteľom.

Prípad, kedy nájomca ostáva nájomcom a po vyplatení hodnoty sa nestáva vlastníkom označujeme ako operatívny leasing. Leasingová spoločnosť tovarom neprestáva disponovať. Nájomca ho využíva po celú dobu prenájmu, no nestáva sa jeho vlastníkom.

Leasing a prečo?

Leasing je pojem, ktorý sa najčastejšie spája s autami. Leasing je pomerne lacná cesta k získaniu nového automobilu. Počas leasingu je však predmetná vec v priamom vlastníctve leasingovej spoločnosti. Až po zaplatení poslednej splátky sa stáva vozidlo majetkom klienta, ktorý si auto zakúpil cez leasingovú spoločnosť.

Podmienky získania

  • vek od 18 rokov
  • trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
  • pravidelný dokladovateľný príjem

Získajte výhodnú rýchlu pôžičku pre každého, ešte dnes:

Získať pôžičku do 6000€
48 klientov už dnes požiadalo

Pridaj ponuku, žiadosť alebo názor do diskusie