Lombardný úver

Pri niektorých úveroch nemusí klient nevyhnutne ručiť len nehnuteľným majetkom. Úver, pri ktorom záujemca ručí hnuteľným majetkom sa nazýva aj lombardný úver. Ide o krátkodobý úver a hnuteľným majetkom môžu byť napríklad cenné papiere, drahé kovy, práva a iné. Úver sa vyrátava do iste časti výšky ručenej hodnoty. Pri cenných papieroch sa bežne stáva, že ich hodnota klesá. Ak nastane tento prípad, klient musí takýto rozdiel vyrovnať.

Lombardný úver je predovšetkým formou pôžičky pre komerčné banky od Národnej banky, ktorá určuje lombardnú sadzbu. No napríklad aj v prípade, že klient ručí za pôžičku motorovým vozidlom, môžeme hovoriť o lombardnom úvere.

TIP na výhodnú lombardnú pôžičku:

Časovo obmedzená ponuka až do 6000€

 • jednoduchá nezáväzná žiadosť
 • dostupná pre každého
 • bez nutnosti ručiteľa
 • bezpečné a diskrétne vybavenie
Pôžičky už za 10 minút

velmi rýchle vybavenie pôžičky, kontaktovanie už do 10 minút

Požiadať
Výhodná pôžička

s priaznivým úrokom dostupná pre všetkých s vybavením online

Získať
Najobľúbenejšia pôžička online

vybrali sme pre vás najpopulárnejšiu pôžičku online do 6000€

Vybaviť

Delenie lombardného úveru

 • cenné papiere
 • tovar (banka prijíma len dobre obchodovateľný tovar, t.j. taký, ktorý je predmetom obchodovania na tovarových burzách)
 • pohľadávky
 • drahé kovy a nehnuteľnosti

Vlastnosti lombardného úveru

Celá suma úveru je úročená úrokovou sadzbou nezávisle od toho, či ju klient banky využil. Ak chce dlžník v rámci lombardného úveru znížiť jeho náklady, musí využiť uvolnenú čiastku úveru iným účelovým spôsobom. Z tohto dôvodu sú lombardné úvery využívané v bankovej praxi v menšom rozsahu. Uvedený prehľad krátkodobých úverov ukazuje širokú paletu možností vo fungujúcej trhovej ekonomike.

V bežnej praxi sa stále ešte stretávame s krátkodobými učelovými úvermi:

 • krátkodobý účelový úver so splatnosťou do 1 roka na prevádzkové a investičné potreby,
 • krátkodobý úver so splatnosťou do 1 roka na prechodný nedostatok finančných prostriedkov,
 • preklenovací úver

 

Získajte výhodnú overenú lombardnú pôžičku, ešte dnes:

Získať pôžičku do 6000€
48 klientov už dnes požiadalo

Výhody pôžičiek tohoto druhu

 • iný spôsob úverovania
 • prekleňovanie horšieho obdobia
 • pri účele sa znižuje úrok

Nevýhody pôžičiek tohoto druhu

 • krátke obdobie splatnosti
 • menšia prehľadnosť úveru
 • ručenie hnuteľným majetkom

Poskytovatelia týchto pôžičiek

 • NBS - Národná banka Slovenska

Pridaj ponuku, žiadosť alebo názor do diskusie