Kontokorentný úver

Kontokorentný úver je špeciálny úver určený pre podnikateľov. Podnikanie je činnosť, pri ktorej často dochádza k rôznym nepredvídaným situáciám a podnikateľ musí často riešiť nedostatok vlastných finančných zdrojov. V takomto prípade môže siahnuť aj po kontokorentnom úvere. Pri tomto úvere ide o debetný rámec na bežnom podnikateľskom účte, pričom má pevne stanovenú výšku a úrokovú sadzbu. Úroky platí klient len po dobu čerpania kontokorentného úveru.

Takýto úver je bezúčelovým, klient môže teda veľmi flexibilne využiť finančné prostriedky presne na to, čo práve potrebuje. Úver spláca jednoducho a to vkladmi na svoj účet. Doba splatnosti kontokorentného úveru býva zväčša jeden rok.

TIP na výhodnú kontokorentú pôžičku:

Časovo obmedzená ponuka až do 6000€

 • jednoduchá nezáväzná žiadosť
 • dostupná pre každého
 • bez nutnosti ručiteľa
 • bezpečné a diskrétne vybavenie
Výhodná pôžička

s priaznivým úrokom dostupná pre všetkých s vybavením online

Získať
Pôžičky už za 10 minút

velmi rýchle vybavenie pôžičky, kontaktovanie už do 10 minút

Požiadať
Najobľúbenejšia pôžička online

vybrali sme pre vás najpopulárnejšiu pôžičku online do 6000€

Vybaviť

Vlastnosti kontokorentného úveru

Plusom takéhoto úveru je hlavne možnosť čerpania prostredníctvom elektronického bankovníctva a kartami k bežnému účtu. Tieto úvery má v ponuke zrejme každá banka u nás. Úroky sú v rozmedzí 8 až 20 %, no závisí to priamo od banky.

Kontokorentný úver je jednoduchou cestou, ako sa dostať k peniazom, ktoré človek momentálne nemá. Inak povedané, ako získať pôžičku. Kontokorent je určitá obdoba kreditnej karty, pretože sa zriaďuje k bežnému účtu a úver je možné čerpať prostredníctvom platobnej karty. Pri kontokorente zvyčajne hovoríme o kontokorentnom účte, ktorý banka zriaďuje buď automaticky alebo na požiadanie klienta.

Nevýhodou kontokorentného účtu je jeho nízka úverová kapacita. Pokiaľ vám banka zriadi kontokorentný účet, tak budete si môcť požičať maximálne niekoľko stoviek eur. Ďalšou podstatnou nevýhodou tohto typu účtu je úroková miera, ktorá je relatívne vysoká. Úroková miera sa pohybuje nad 15 percent.

Komu je úver určený?

Kontokorentný úver je zriaďovaný najmä ľuďom, ktorým banka nechce vydať kreditnú kartu. Kreditná karta má oproti kontokorentu niekoľko podstatných výhod. S kreditnou kartou neplatíte žiadne úroky, pokiaľ peniaze vrátite do určitého obdobia. Toto obdobia závisí na vydavateľovi karty – zvyčajne sa pohybuje od 30 do 55 dní. Majiteľ kreditnej karty tak môže pohodlne získať bezúročnú pôžičku.

Kontokorentné účty sú zriaďované najmä študentom, ktorým banky prirodzene nemôžu poskytnúť kreditné karty. Kontokorent pre študentov je výhodná cesta, ako byť vždy pripravený na nedostatok peňazí. Takto sa študenti stávajú o čosi viac nezávislejší od svojich rodičov.

Účtovanie kontokorentných účtov je pomerne jednoduché. Väčšina bán za tým účelom vytvára dva účty – jeden je klasický a druhý debetný. Tento druhý účet, negatívny, je zaťažovaný úrokovou mierou. Úroková miera kontokorentných účtov je vyššia ako kreditné karty a neraz presahuje aj nepríjemnú 20 percentnú hranicu. Kontokorentné účty a pôžičky z nich by tak mali byť využívané iba v nutných prípadoch, rozhodne by nemali byť používané na kúpu spotrebných vecí – na to existujú spotrebné úvery,  ktoré sú úročené nižšími sadzbami.

Podmienky na získanie pre podnikateľa

 • preukázanie schopnosti splatiť úver vrátane úrokov a poplatkov v požadovanej lehote splatnosti a za vopred dohodnutých podmienok
 • účelovosť úveru – banka poskytuje úver na krytie prevádzkových potrieb v súvislosti s podnikateľskou činnosťou
 • zabezpečenie úveru vrátane úrokov a poplatkov
 • ďalšie podmienky v závislosti od charakteru obchodu, poznania a bonity podnikateľa, (napr. spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu na majetok).

Poskytovatelia kontokorentných úverov

Slovenská sporiteľňa

 • výška úveru: od 10 000 €,
 • lehota splatnosti: maximálne do jedného roka,
 • na základe reálnych potrieb môžete čerpať finančné prostriedky do rôznej výšky v stanovených etapách.

Výhody

 • spôsob pružného riadenia cash flow
 • operatívny nástroj financovania okamžitých prevádzkových potrieb
 • nie je potrebné preukazovať účel, na ktorý boli použité poskytnuté finančné prostriedky z kontokorentného úveru
 • k splácaniu úveru dochádza automaticky, pripísaním platieb na účet, nie je teda potrebné poukazovať splátky v určenej výške k určeným termínom; záväzný je iba konečný termín splatenia úveru
 • splatenú časť kontokorentného úveru je možné kedykoľvek opätovne čerpať
 • výhodná sadzba úroku

VÚB banka

 • úroky sú účtované len za dni skutočného čerpania úveru
 • poskytuje sa spravidla na obdobie jedného roka s možnosťou získania úveru aj na ďalšie obdobie.

Výhody

 • úver čerpaný na bežnom účte až do výšky stanoveného dohodnutého debetného rámca (limitu)
 • z bežného účtu uhrádzate svoje výdaje
 • v prípade nedostatku vlastných prostriedkov automaticky dochádza k čerpaniu úveru a z prichádzajúcich platieb sa úver priebežne spláca
 • preklenutie krátkodobých výkyvov v príjmovej časti podniku
 • čerpanie len v aktuálne potrebnej výške

ČSOB

 • pre široké spektrum klientov
 • úver formou debetného limitu k bežnému účtu

Výhody

 • individuálna výška úveru, podmienky aj poplatky
 • bez dokladovania účelu
 • úver formou debetného limitu k bežnému účtu
 • úročená je iba skutočne čerpaná suma
 • finančné prostriedky v mene EUR alebo iných menách

Získajte výhodnú overenú kontokorentú pôžičku, ešte dnes:

Získať pôžičku do 6000€
50 klientov už dnes požiadalo

Výhody pôžičiek tohoto druhu

 • rýchle financie k okamžitému použitiu
 • pôžička pre každého
 • individuálna výška úveru, podmienky aj poplatky
 • úročená je iba skutočne čerpaná suma
 • niektoré úvery sú bezúčelové

Výhodou kontokorentného úveru je rýchlosť a finančné prostriedky, ktoré sú poskytnuté okamžite. Funguje to prostredníctvom debetného účtu, kde môže ísť klient v prípade nedostatku finančných prostriedkov aj do mínusu.

Nevýhody pôžičiek tohoto druhu

 • úroky nabiehajú okamžite (nie ako pri kreditnej karte)
 • úročenie je vyššie ako pri spotrebnom úvere
 • doba splatnosti je 1 rok

Nevýhodou je okamžité úročenie, ktoré je dosť vysoké. často presahuje hranicu bežného spotrebného úveru, a tiež poskytovanie úveru len na 1 rok.

Poskytovatelia týchto pôžičiek

 • ČSOB
 • VÚB
 • Slovenská sporiteľňa

Pridaj ponuku, žiadosť alebo názor do diskusie