Hypotéky na nehnuteľnosť v zahraničí

Slovensko vstupom do Európskej únie vstúpilo aj na spoločný európsky trh a to nie len pre pracovné sily ale aj na trh nehnuteľností. Občania členských štátov únie majú právo voľne sa pohybovať v únii, slobodne podnikať a takisto vlastniť nehnuteľnosti v ostatných európskych krajinách.

Zvýšený záujem o kúpu nehnuteľností v zahraničí majú hlavne obyvatelia miest blízko hraníc a to predovšetkým obyvatelia nášho hlavného mesta – Bratislavy. Ceny nehnuteľností sú najmä v Bratislave omnoho vyššie ako v obciach len pár kilometrov za hranicami.

Ideálnym prípadom je, keď má záujemca o nehnuteľnosť aj dostatok vlastných finančných prostriedkov, aby si ju mohol zaobstarať. Potom si môže nehnuteľnosť kúpiť kdekoľvek a neexistujú takmer žiadne obmedzenia, ktoré by mu v tom bránili. Situácia je ale odlišná v momente, kedy záujemca o nehnuteľnosť nemá dostatok vlastných prostriedkov.

Ako získať hypotéku na zahraničnú nehnuteľnosť?

Jednoznačne najvýhodnejším úverovým produktom bánk je účelová hypotéka. Lenže pri zakladaní nehnuteľnosti mimo územia Slovenskej republiky slovenskou bankou zákon neumožňuje. Hypotekárny úver si teda na Slovensku klient vziať nemôže, no má stále možnosti, ako sa cez banku k nehnuteľnosti dostať.

Bezúčelový úver zabezpečený tuzemskou nehnuteľnosťou je jedným variantom, ktorý banka takémuto žiadateľovi ponúkne. Klient požiada o úver a zaručí sa nehnuteľnosťou na Slovensku, v prípade, že takú vlastní. Banka mu schváli úver zvyčajne do 50 až 70 percent ceny tejto nehnuteľnosti.

Druhým variantom je žiadať o hypotéku v štáte, kde nehnuteľnosť chcete kupovať. Podmienky potom závisia najmä od zákonov štátu a tiež podľa podmienok konkrétnej banky.

Hypotéku v Čechách poskytuje napríklad Česká spořitelna pre zahraničných klientov. Doba splatnosti dosahuje až 25 rokov a banka prefinancuje až 90% nehnuteľnosti. Banky sa ale líšia kritériami. Podaktoré vyžadujú pobyt na území krajiny alebo aspoň prácu, či podnikateľskú pôsobnosť. Podobná situácia je aj v Maďarsku.

Dobu splatnosti má rovnakú aj rakúska Erste Bank. Tá však nerobí rozdiely medzi domácimi a cudzincami. Úver poskytne bez rozdielu, jedinou podmienkou je žiadateľovo vlastníctvo nehnuteľnosti v Rakúsku.

Výhody pôžičiek tohoto druhu

  • nižšie ceny nehnuteľností
  • možnosť získať výhodnejšiu hypotéku ako v tuzemsku
  • iné kritériá

Nevýhody pôžičiek tohoto druhu

  • riziko zahraničných bánk a zákonov
  • nedostupnosť úveru na zahraničnú nehnuteľnosť

Pridaj ponuku, žiadosť alebo názor do diskusie