Hypotéky bez registra

Bankový register pre dlžníkov je pre mnohých záujemcov o hypotéku prekážkou, ktorú nedokážu prekonať. Ak sa klient v minulosti do registra dostal, v banke hypotekárny úver nedostane. Banka totiž zakaždým nahliada do tohto registra.

V súčasnosti nie je možné zo strany poskytovateľov spotrebiteľských úverov (tak nebankových ako aj bankových) poskytnúť zákonnou cestou spotrebiteľský úver, alebo navýšenie pôvodného spotrebiteľského úveru bez nahliadnutia do úverového registra.

V prípade ak poskytovateľ spotrebiteľského úveru (banka alebo nebankový poskytovateľ) poskytne spotrebiteľský úver spotrebiteľovi bez toho, aby overil finančné výdavky a splácanie úverov spotrebiteľa v úverovom registri definovaným zákonom č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch nie je oprávnený od spotrebiteľa vyžadovať jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru (vyhlásiť okamžitú splatnosť úveru) a to aj napriek tomu, že inak by boli splanené zákonné podmienky na takýto postup. Za určitých okolností môže byť dokonca takýto spotrebiteľský úver považovaný za bezúročný a bez poplatkov (Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch „V prípade hrubého porušenia povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez akýchkoľvek údajov o príjmoch, výdavkoch a rodinnom stave spotrebiteľa alebo bez prihliadnutia na údaje z príslušnej databázy alebo registra na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje aj porušenie ustanovení § 7 ods. 19 až 42.“).

Poskytovatelia spotrebiteľských úverov sú súčasne povinní poskytovať údaje o spotrebiteľských úveroch (najmä o výške poskytnutého úveru a o jeho riadnom splácaní alebo nesplácaní), ktoré poskytli spotrebiteľom do úverového registra a to aj bez súhlasu spotrebiteľa.

Ak sa klient rozhodne pre hypotéku od nebankovky, mal by si dať mimoriadny pozor na solídnosť danej spoločnosti. Na nebankovom trhu je pravdepodobnosť pôsobenia nebezpečných spoločností vysoká a klient by sa podpisom zmluvy mohol dostať do problémov.

Hypotéky bez registra na obrázku

Zápis v registri dlžníkov a čo teraz?

Banky ponúkajú svojim klientom hypotéky za podstatne výhodnejších podmienok a úrokov ako je tomu v nebankovej sfére. Lenže ako náhle meškal klient pri pôžičke s jej splácaním, banka ho vpísala do registra dlžníkov. Toto mu znemožňuje v budúcnosti, požičať si aj od ostatných bánk na trhu.