Hotovostné pôžičky informácie

V zmysle platnej právnej úpravy definovanej v zákone č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch sú poskytovatelia spotrebiteľských úverov povinní poskytnúť spotrebiteľský úver len bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na platobný účet spotrebiteľa alebo na účet stavebného sporiteľa, poštovým poukazom, ktorého adresátom je spotrebiteľ alebo platobným prostriedkom vydaným na meno spotrebiteľa; tým nie je dotknuté bezhotovostné poskytnutie viazaného spotrebiteľského úveru podľa § 15 alebo poskytnutie spotrebiteľského úveru bezhotovostne na splatenie iného úveru alebo úverov úhradou veriteľovi oprávnenému poskytovať úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.

Vzhľadom na vyššie špecifikované výlučné spôsoby poskytnutia spotrebiteľského úveru je v súčasnosti už protizákonné poskytnúť spotrebiteľský úver v hotovosti t.j. „na ruku/ do rúk spotrebiteľa“.

Získajte výhodnú overenú hotovostnú pôžičku, ešte dnes:

Získať pôžičku do 6000€
50 klientov už dnes požiadalo

Pridaj ponuku, žiadosť alebo názor do diskusie