Slovenská sporiteľňa

História Slovenskej sporiteľne sa u nás začala písať už v 19. storočí. Vtedy vznikali u nás pobočky rakúskej spoločnosti Die Erste Sparcasse. Táto operovala u nás dlhé roky, no po druhej svetovej vojne sa situácia na Slovensku výrazne zmenila. Od roku 1953 dochádza k zmenám v ekonomickom systéme krajiny a pobočky rakúskej sporiteľne u nás boli začlenené do novovzniknutej Československej štátnej sporiteľne.

Desaťročia sa v československom bankovom sektore nič nezmenilo. K výraznému posunu dochádza po roku 1989. Bankový trh prechádza opäť k pluralite a Slovenská sporiteľňa získala univerzálnu bankovú licenciu. V roku 1994 sa Slovenská sporiteľňa mení na akciovú spoločnosť a od roku 2001 vstupuje Erste Bank ako majoritný podielový vlastník do spoločnosti po odpredaji akcií zo strany slovenského ministerstva hospodárstva.

Slovenská sporiteľňa na obrázku

Na súčasnom bankovom trhu na Slovensku je Slovenská sporiteľňa najdôležitejším hráčom. Na trhu vkladov pokrýva zaberá najväčší trhový podiel a v rámci trhu pôžičiek ponúka množstvo produktov pre fyzické osoby ale aj podnikateľov, či právnické osoby.

Úvery od Slovenskej sporiteľne

Pôžičky pre fyzické osoby

Spotrebný úver na čokoľvek

Spotrebný úver na čokoľvek a bez ručiteľa je rovnako určený fyzickým osobám vo veku 18 – 65 rokov. Na kúpu auta, elektroniky, financovanie rekonštrukcie bývania atď. získate 300€ – 25 000€. Doba splácania je 1 až 10 rokov. Úroková sadzba v intervale 8,9% – 22,9% zavísí od výšky a doby splácania úveru, je však nemenná počas celej doby splácania.

Spotrebný úver pre vysokoškolákov

Tento úver poskytuje banka denným a externým študentom vysokých škol a interným doktorandom slovenskej i zahraničnej VŠ vo veku od 18 – 26 rokov je určený. Úver je nutné splácať spolu s ďalšou osobou s pravidelným príjmom. Dokladovanie účelu nie je potrebné, preto môžete pôžičku vo výške od 1 000€ do 8 000€ použiť na výdavky spojené s ubytovaním, kúpou pomôcok či dochádzkou do školy použiť podľa vlastného uváženia.

Ďalšie úvery

  • kreditná karta– možnosť pôžičky s úrokom 19,5%
  • možnosť prečerpania účtu pri úrokovej sadzbe 17,9%

Úvery pre podnikateľov

Kontokorentný úver pre podnikateľov

  • je vhodný pre lekárov (vrátane stomatológov), lekárnikov, veterinárnych lekárov vykonávajúcich súkromné veterinárne činnosti, advokátov, exekútorov, notárov, daňových poradcov, audítorov (v sume od 700 € do 5000 €)
  • úver je bez zabezpečenia, bez spracovateľského poplatku, bez záväzkovej provízie, bez poplatku za revolving (opätovné poskytnutie úveru), so zvýhodnenou úrokovou sadzbou

Rýchly kontokorentný úver pre slobodné povolania

Rýchly úver pre slobodné povolania je určený na financovanie vašich finančných potrieb, pričom banka nesleduje účel úveru.

  • úroková sadzba je 8,10%. Úver sa poskytuje v sume do 20 000 € a sdoba splatnosti je maximálne 4 roky.
  • produkt je vhodný aj pre neklientov banky
  • banka poskytuje aj preklenovací úver
  • refinancuje prevádzkové a investičné náklady
  • možné prečerpanie účtu pri úroku 15,9%

Aktuálne informácie nájdete na stránkach Slovenskej sporiteľne.

Pridaj ponuku, žiadosť alebo názor do diskusie