Poštová banka

Pôsobenie Poštovej banky sa začalo už pred takmer sto rokmi v Prahe, kde vznikol roku 1919 Poštový úrad šekový.  Hlavnou úlohou tohto finančného ústavu, ktorý vznikol ako pobočka viedenskej Poštovej sporiteľne bolo vydávanie štátnych dlhopisov, správa daní a poplatkov a vedenie šekových účtov.

Významnejšie zmeny nastali roku 1930, kedy sa premenoval Poštovú úrad na Poštovú sporiteľňu a k svojim činnostiam pribral aj vkladové služby a bankovo-obchodnú činnosť.

Poštová banka na obrázku

K zoštátneniu a k zániku podniku ako takého dochádza v päťdesiatych rokoch minulého storočia, kedy sa u nás zmenil ekonomický systém. K opätovnému posunu došlo po revolúcii v roku 1989. V Československu sa znova zavádza trhové hospodárstvo a začína prílev zahraničného kapitálu. Poštová banka bola založená 17. januára 1991 práve za účasti zahraničného kapitálu.

Pôžičky od Poštovej banky

Osobné financie

 • Pôžička na bývanie– tento úver je určený na rekonštrukciu, či modernizáciu bývania. Doba splatnosti je až 10 rokov a výška úveru sa pohybuje v rozmedzí do 3 500 do 17 000 eur. Nie je nutné založenie nehnuteľnosti, ani ručiteľ , dokladovanie účelu, či výšky príjmu. Úroková sadzba sa pohybuje  od 10,9 do 12,9% p.a.

Viac informácií nájdete tu. Viac info na stránke banky pabk.sk

 • Dobrá pôžička – pôžička od 100 do 30 000 €. Splatnosť úveru je od 5 do 120 mesiacov. Ide o najjednoduchšiu pôžičku na trhu v súčasnosti. Nie je potrebné dokladovanie ani potvrdenia.

Viac info tu.

 • Povolené prečerpanie –  je určené pre majiteľov účtov v Poštovej banke. Úroková sadzba je v rozmedzí  16,90 – 20,90.
 • Ostatné spotrebné úvery – bezúčelový úver do výšky 17 000 s dobou splatnosti až 5 rokov. Úroková sadzba 7,5 – 12,9%

Firemné financie

 • Krátkodobý úver – na krytie prevádzkových nákladov klienta alebo iných záväzkov, splatnosť maximálne 1 rok
 • Strednodobý  až dlhodobý úver – na financovanie vybavenia pre podnikanie, technológií a strojov. Tento úver je účelový. Splatnosť úveru je do 5 (prípadne do 12) rokov.
 • Kontokorentný úver – poskytovaný len v EUR. Splatnosť je maximálne 1 rok. Je poskytovaný, ak klient nemá dostatok vlastných finančných zdrojov do splatnosti pohľadávok. Úver sa zabezpečuje biankozmenkou.
 • Revolvingový úver – krátkodobý úver na max. 5 období. Určený na financovanie prevádzkových nákladov. Dĺžka jedného obdobia je max. 12 mesiacov.
 • Úverový rámec na prevádzkové účely
 • Úverový rámec na krytie akreditívov
 • Úver na financovanie projektu – úver pri minimálnej výške 200 000 eur, je určený na revitalizáciu subjektu, zakúpenie dlhodobého hmotného majetku. Pôžička na maximálne 80%  z hodnoty nehnuteľnosti alebo iného majetku.

Pridaj ponuku, žiadosť alebo názor do diskusie