Poštová banka

Pôsobenie Poštovej banky sa začalo už pred takmer sto rokmi v Prahe, kde vznikol roku 1919 Poštový úrad šekový.  Hlavnou úlohou tohto finančného ústavu, ktorý vznikol ako pobočka viedenskej Poštovej sporiteľne bolo vydávanie štátnych dlhopisov, správa daní a poplatkov a vedenie šekových účtov.

Významnejšie zmeny nastali roku 1930, kedy sa premenoval Poštovú úrad na Poštovú sporiteľňu a k svojim činnostiam pribral aj vkladové služby a bankovo-obchodnú činnosť.

Poštová banka na obrázku

K zoštátneniu a k zániku podniku ako takého dochádza v päťdesiatych rokoch minulého storočia, kedy sa u nás zmenil ekonomický systém. K opätovnému posunu došlo po revolúcii v roku 1989. V Československu sa znova zavádza trhové hospodárstvo a začína prílev zahraničného kapitálu. Poštová banka bola založená 17. januára 1991 práve za účasti zahraničného kapitálu.

Pôžičky od Poštovej banky

Osobné financie

  • Pôžička na bývanie– tento úver je určený na rekonštrukciu, či modernizáciu bývania.
  • Dobrá pôžička
  • Ostatné spotrebné úvery

Firemné financie

  • Krátkodobý úver – na krytie prevádzkových nákladov klienta alebo iných záväzkov, splatnosť maximálne 1 rok
  • Strednodobý  až dlhodobý úver – na financovanie vybavenia pre podnikanie, technológií a strojov. Tento úver je účelový. Splatnosť úveru je do 5 (prípadne do 12) rokov.

Pridaj ponuku, žiadosť alebo názor do diskusie